Mẫu chuẩn độ cứng cao su / Durometer Test Block Hardness Standards

Mẫu chuẩn độ cứng cao su / Durometer Test Block Hardness Standards

Type A range: 30 to 87 Points

Type D range: 14 to 87 Points

Liên hệ nhanh :
Hotline: (0274) 6533366
Phone: 0915.1080.39 (Mr. Trung)