Hiển thị 1–40 của 56 kết quả

Thiết bị hút ẩm, tạo ẩm, đo độ ẩm vật liệu, nông sản

Altitude Chamber (Hot/cold Temperature) MVT

Thiết bị hút ẩm, tạo ẩm, đo độ ẩm vật liệu, nông sản

Bench top Chambers (Temp or/and Humidity) MHB

Thiết bị hút ẩm, tạo ẩm, đo độ ẩm vật liệu, nông sản

Buồng chống sốc nhiệt ba vùng / Three-zone Thermal Shock Chambers MTS

Thiết bị hút ẩm, tạo ẩm, đo độ ẩm vật liệu, nông sản

Buồng chống sốc nhiệt hai vùng / Two-zone Thermal Shock Chambers MTS2

Lò nhiệt chuẩn

DY Portable Thermostatic Bath

Chuẩn đo và phát tín hiệu nhiệt đa năng

DY-RX Handheld Process Signal Calibrator/Multifunctional Calibrator

Chuẩn đo và phát tín hiệu nhiệt đa năng

DY-RX01 Temperature Calibrator/Thermal Instrument Calibrator

Tủ tạo nhiệt độ và độ ẩm

DY-WSX Temperature and Humidity Test Box

Tủ tạo nhiệt độ và độ ẩm

DY-WSXM Portable Temperature and Humidity Test Box

Thiết bị hút ẩm, tạo ẩm, đo độ ẩm vật liệu, nông sản

High Temperature Chamber MHG

Thiết bị hút ẩm, tạo ẩm, đo độ ẩm vật liệu, nông sản

Hot/Cold Chamber MHT

Máy đo, ghi nhiệt độ - Độ ẩm - Áp suất không khí

Máy đo độ ẩm, nhiệt độ, điểm sương Extech RH300