Hiển thị 1–40 của 204 kết quả

Thiết bị hút ẩm, tạo ẩm, đo độ ẩm vật liệu, nông sản

Altitude Chamber (Hot/cold Temperature) MVT

Máy phóng hình đo lường

Automatic Height Measuring Instrument

Máy phóng hình đo lường

Automatic Video Measuring for CS Series

Thiết bị hút ẩm, tạo ẩm, đo độ ẩm vật liệu, nông sản

Bench top Chambers (Temp or/and Humidity) MHB

Thiết bị chuyển đổi áp suất

Bộ chuyển đổi áp suất HPT700H

12,000,000 

Thiết bị hút ẩm, tạo ẩm, đo độ ẩm vật liệu, nông sản

Buồng chống sốc nhiệt ba vùng / Three-zone Thermal Shock Chambers MTS

Thiết bị hút ẩm, tạo ẩm, đo độ ẩm vật liệu, nông sản

Buồng chống sốc nhiệt hai vùng / Two-zone Thermal Shock Chambers MTS2

Cân Điện Tử - Cân Lò Xo

Cân bàn điện tử WT-L Want Balance

Cân Điện Tử - Cân Lò Xo

Cân Điện Tử Want WT603G (60g/1mg)

Cân Điện Tử - Cân Lò Xo

Cân Điện Tử Want WT-B

Cân điện tử kỹ thuật

Cân kỹ thuật WT10002CF (1000g/0.01g)

Cân Điện Tử - Cân Lò Xo

Cân phân tích WANT FA604G (60g/0.1mg)