Hiển thị tất cả 2 kết quả

Máy đo, ghi nhiệt độ - Độ ẩm - Áp suất không khí

Máy đo độ ẩm, nhiệt độ, điểm sương Extech RH300

Máy đo, ghi nhiệt độ - Độ ẩm - Áp suất không khí

Nhiệt ẩm kế điện tử Nakata NJ-2099-TH (20%~95% )