Máy đo độ dài đa năng/ Universal Length Measuring Machine (Lab Microcal 600)

Máy đo độ dài đa năng

https://www.youtube.com/watch?v=jDnfP9YBHq8
Hi-Tech calibration all equipment precision dimension by ULM Lab Microcal 600.
Connect Mr Trung: 0995581255
Mail: trung.nguyen@hitechcal.com

Trả lời