Showing 1–24 of 41 results

Ampe kiềm đo điện

Ampe kìm AC Hioki 3280-10F (1000A)

Bơm định lượng, cảm biến, bộ điều khiển online

Bộ chuyển đổi áp suất HPT700H

12,000,000 

Cân điện tử kỹ thuật

Cân kỹ thuật WT10002CF (1000g/0.01g)

Cân điện tử - cơ khí

Cân phân tích Want WT603G (60g/1mg)

Cân điện tử - cơ khí

Cân phân tích WANT FA604G (60g/0.1mg)

Đồng hồ chỉ thị pha

Đồng hồ chỉ thị pha KYORITSU 8031

Thiết bị đo điện, điện tử

ECM1000A (Electronical Multifunction Meter)

Máy đo, ghi nhiệt độ - Độ ẩm - Áp suất không khí

Máy đo độ ẩm, nhiệt độ, điểm sương Extech RH300

Máy phân tích phổ

Máy Đo Quang Phổ SRI-PL-6000

Translate »