Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng Đào Tạo (Làm Việc Tại Khu DL Suối Tiên Quận 9)

• *TUYỂN DỤNG 1. Theo dõi, tổng hợp, cập nhật, bổ sung những thay đổi về định biên và nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban.

2. Lập kế hoạch tuyển dụng theo tháng/ quý/ năm hoặc đột xuất trình Tổng Giám đốc duyệt.

3. Thực hiện việc tìm kiếm, đánh giá hồ sơ, phỏng vấn và tuyển dụng nhân sự lao động phổ thông, cấp nhân viên theo kế hoạch.

4. Tiếp nhận, điều phối nhân sự đến các phòng ban yêu cầu và cập nhật thông tin nhân sự vào hệ thống.

5. Theo dõi, tiếp nhận đánh giá thử việc và hoàn tất kết quả tuyển dụng như điều chuyển nội bộ, tuyển dụng chính thức hay kết thúc thử việc.

6. Cập nhật, phân tích, tổng hợp, báo cáo nhân sự nghỉ việc, bỏ việc theo ngành nghề, vùng miền, giới tính, độ tuổi, trình độ văn hóa.

7. Bổ sung dữ liệu ứng viên vào hệ thống ngân hàng ứng viên phục vụ việc tuyển dụng đáp ứng như cầu nhân sự khi cần thiết.

8. Thực hiện báo cáo công việc định kỳ, báo cáo theo yêu cầu và các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên • *ĐÀO TẠO 1. Tổ chức huấn luyện nội bộ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »